Skip to content

Η ΒΑΝΘΙΑ

Η μέρα στοί­χειωνε καημός,βουβός λυγ­μός τ’ από­βραδο,
γύρω της σώπαι­ναν ανή­μπο­ροι θερά­πο­ντες θεοί
και νύχτωνε νωρίς στην αυλή της Βαν­θίας.
Η ζωή την καλούσε ακόμη μια φορά μονάχη.
Η γοη­τεία της συνη­θι­σμέ­νης νύχτας,
μετε­ω­ρί­στηκε κίβδηλη, απώ­λεια κι οδύνη
κι ανα­κά­λυ­πτε πως η προσ­διο­ρι­σμένη ζωή της,
λίγος φραγ­μέ­νος δρό­μος και δυο επι­στρο­φές,
ήταν ένα λινό υφάδι από ασύν­δε­τες μικρές ιστο­ρίες,
ξένες ιστο­ρίες, πλα­σμέ­νες με πολύ χώμα και λίγο ουρανό
και για να μην παρα­δο­θεί στη μονα­ξιά και τη φυγή,
να μη χαθεί σε μέρες απρο­στά­τευ­τες κι εκτε­θει­μέ­νες νύχτες,
στράγ­γιξε απο­μει­νά­ρια αθω­ό­τη­τας κι αντο­χής,
έσφιξε στα χέρια της το δια­λυ­μένο χρόνο
κι ανα­με­τρή­θηκε με θρυμ­μα­τι­σμέ­νες εικό­νες,
ανέ­σπε­ρες μνή­μες και δόκι­μες προ­σμο­νές.
Ψήλωνε η γη ακόμη ένα μπόι στον ίσκιο της,
χαμή­λωνε σπι­θα­μές στα νέφη του ο ουρα­νός,
έγερνε ο κόσμος του καη­μού, του ονεί­ρου αντρειευό­ταν,
μέγας ο θάνα­τος, ο έρω­τας βαθύς, αλό­για­στα τα πάθη
και η Βανθία,αυγής αγέρι, δρα­πέ­τευε από αγιο­γρα­φίες,
απ’ την υπο­ταγή στην ηθική της ματαιό­τη­τας
κι έβρι­σκε κατα­φυγή και διέ­ξοδο στις αξό­δευ­τες ημέ­ρες,
εκεί όπου περίσ­σευαν τα χρώ­ματα και οι ανα­μνή­σεις.
Αδρές μορ­φές οι αλή­θειες της και οιω­νοί  οι στο­χα­σμοί της,
ο κόσμος της γραφή ομορ­φιάς, το άπειρο στα όριά της,
είχε αρχή το αύριο και ο χώρος της σημά­δια,
να βρει τις χαμέ­νες άνοι­ξες και των γιορ­τών τη λάτρα,
απο­με­σή­μερα του νου και της  ψυχής αστρο­φεγ­γιές,
λεύ­τερη να μοι­ρά­ζε­ται των και­ρών και των ανθρώ­πων,
με το κρυφό παρά­πονο, με το ζεστό το γέλιο,
μια ηλια­χτίδα ταπεινή μπρο­στά σε παρα­θύρι,
ένα τρα­γούδι θαρ­ρετό σε σκο­τεινό δρομάκι

 

Δημο­σιεύ­τηκε στην εφη­με­ρίδα των Τρι­κά­λων „Η  ΕΡΕΥΝΑ„
την Κυριακή 18−11−12

 

Creative Commons License
Η ΒΑΝΘΙΑ by Γεώρ­γιος Αλε­ξαν­δρής is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Based on a work at www.alexandris23.net.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.alexandris23.net.
Comment Feed

No Responses (yet)Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.