Skip to content

Χρονογράφημα.

 

Τώρα που ο χρό­νος ανι­χνεύ­ε­ται με ανα­δρο­μές και εκμυ­στη­ρεύ­σεις,
κι ο κόσμος απο­κα­λύ­πτε­ται πιο μικρός στη μεγα­λο­πρέ­πειά του,
θα μοι­ρά­ζο­μαι τις βεβαιό­τη­τές μου στη δικαιο­σύνη της παρου­σίας σου.

Κάθε πρωί, κάτω από το τελευ­ταίο σύν­νεφο που γαν­τζώ­νε­ται τ’ ουρα­νού,
θα χαράσσω μια βαθιά κόκ­κινη γραμμή με αίμα και τρια­ντά­φυλλα ,
να βρί­σκει ο ήλιος σύμ­βολα, προ­σα­να­το­λι­σμό και δρόμο
κι εσύ τη σιγου­ριά του θαύ­μα­τος, τη μέθη του ονεί­ρου
πως έχει κι η γη κρυ­φούς ορί­ζο­ντες και χρώμα η ζωή.

Στους  δρό­μους θα  ξετυ­λίγω αντη­λιές ‚ίσκιους κι ένα βλέμμα
που ευτύ­χησε να ξαφ­νια­στεί στην έκσταση και της ψυχής το φόβο,
να πλα­νιού­νται  οι περα­στι­κοί κι εσύ ν’ αγροι­κάς τη μου­σική του πόθου.

Στους τοί­χους θα ζωγρα­φίζω λέξεις, σχή­ματα και μορ­φές,
στις γωνιές θα φυτεύω μαρ­τυ­ρίες και μιαν ανο­χύ­ρωτη προ­σμονή,
να στέ­κει περί­εργο το πλή­θος κι εσύ  βέβαιη να προσπερνάς.

Απ’ τη σκάλα των αγγέ­λων που ξέρω, θ’ ανε­βαίνω στο υπε­ρώο,
να δρα­πε­τεύω από τη γη και στη θεία στράτα να σε προ­λα­βαίνω,
με ώρι­μες πνοές, απεί­θαρ­χες φωνές και χέρια να σφίγ­γουν απε­γνω­σμένα
την τρέλα των θεών, την απο­κο­τιά των θνη­τών, όλη τη δημιουρ­γία,
να βγαίνω μπρο­στά απ’ τη μοίρα μου κι εσύ στη λευ­τε­ριά σου.

Και τις νύχτες, συντρο­φιά με κείνο το μελαγ­χο­λικό αστέρι που αγρυ­πνά ,
θα βγαί­νουμε στο καρ­τέ­ρεμα και το μάγεμα της κόκ­κι­νης αυγής,
να βλέ­πουμε πώς ξεκινά στο φέγ­γος του το πρωί και η ζωή στα μάτια σου.

Και να ξέρεις, το ουρ­λια­χτό που ακού­στηκε το βράδυ με την παν­σέ­ληνο,
ήταν η μου­σική της σιω­πής που γλύ­καινε την ψυχή στο ησυ­χα­στή­ριό της.

Creative Commons License
Χρο­νο­γρά­φημα. by Γεώρ­γιος Αλε­ξαν­δρής is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Based on a work at www.alexandris23.net.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.alexandris23.net.
Comment Feed

No Responses (yet)Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.