Skip to content

ΤΟΥΤΟΣ Ο ΤΟΠΟΣ

 

Τού­τος ο τόπος είναι μεγά­λος,
έτσι όπως από παλιά φημο­λο­γεί­ται.
Δεν τον ορί­ζεις με σύνορα και χάρ­τες
ούτε τον προ­λα­βαί­νεις με ταξί­δια και περι­γρα­φές
κι ακόμη δυσκο­λό­τερο να τον δια­βά­σεις
σε σημα­δε­μέ­νες επο­χές ιστο­ρίας,
γιατί η κλει­στή απε­ρα­ντο­σύνη του
είναι αγέρι του νότου από γόνι­μες θάλασ­σες,
γέννα του βορρά από θυμω­μέ­νους ουρα­νούς
κι έρχε­ται μπρο­στά από το χρόνο
κι απ’ όλες τις γενιές που ακολουθούν.

Τού­τος ο τόπος είναι όμορ­φος
έτσι όπως από παλιά ιστο­ρεί­ται.
Τον κατα­νο­ούν απεί­θαρχα πνεύ­ματα,
τον νιώ­θουν αβό­λευ­τες ψυχές
κι ακόμη περισ­σό­τερο στ’ ανθρώ­πινο μεγα­λείο,
ανο­χύ­ρω­τος σε παρα­λο­γι­σμούς και υστε­ρίες,
έκθε­τος σε ανή­κου­στα δεινά και κρί­σεις,
προ­σπερνά με αξιο­πρέ­πεια και αντο­χές
τις ευθύ­νες και τη μεμ­ψι­μοι­ρία
και δεν ξιφο­μα­χεί με είδωλα  και σκιές
ούτε και λύτρωση στο γδι­κιωμό γυρεύει.

Τού­τος ο τόπος είναι ανθρώ­πι­νος
έτσι όπως από παλιά ανα­γνω­ρί­ζε­ται.
Δυο δρα­σκε­λιές ασυμ­μά­ζευτη γει­το­νιά
και μια οργιά αφύ­λα­χτο κατα­φύγι,
να φτά­νει η ανα­τολή γερό­ντισσα στους καη­μούς της
κι η δύση ξιπα­σμένη νια στον αυτι­σμό της,
κι ακόμη δικαιό­τερο του αλη­θι­νού,
πόρτα ανοι­χτή στο άναρχο και το συνει­δητό,
με την ανθρω­πιά  διά­φορη από τη βία της τάξης
και την  απεί­θεια στα μικρά και τα φτωχά,
φιλό­τιμο χωρίς ύστερα και προ­βο­λές στο μέλλον.

Creative Commons License
ΤΟΥΤΟΣ Ο ΤΟΠΟΣ by Γεώρ­γιος Αλε­ξαν­δρής is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Based on a work at www.alexandris23.net.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.alexandris23.net.
Comment Feed

No Responses (yet)Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.