Skip to content

ΓΙΑ Τ’ ΟΝΕΙΡΟ

Όταν είπες πως μοι­ραία αύριο
θα χωρέ­σουμε και πάλι στη σιωπή μας
και θ’ ανα­κα­λούμε τη χαρά της ζωής
σε νοσταλ­γι­κές θύμη­σες και μνή­μες πρό­νοιας,
τ’ όνειρο που τολ­μή­σαμε στη μονα­ξιά της αλή­θειας,
ν’ αντέ­ξουμε το βλέμμα του θεού,
μετε­ω­ρί­στηκε γυμνό, ένοχο σαν ψέμα
και ξένοι αλα­φρο­πα­τή­σαμε στο περι­θώ­ριο των σκιών.

Στά­θη­κες στην άκρη του φόβου,
ξετύ­λι­ξες χωρίς επιεί­κεια εχέ­μυ­θες ικε­σίες
και σίγουρη για την απλο­χε­ριά της αυτα­πά­της,
ξεμά­κρυ­νες από ιερά και θυσια­στή­ρια,
να ταπει­νώ­νο­νται ήσυ­χοι οι και­ροί
και τ’ όνειρο ανυ­πά­κουο να μένει κι αλη­θινό,
μακρύ ταξίδι στ’ άγνω­στο χωρίς προ­ο­ρι­σμό,
κρυφή γραφή κι ανά­γνω­σμα λυτρωτικό.

Ξέβγαινα στο δρόμο των μικρών μας ιστο­ριών
με τα παρή­γορα κενά και τις εμφύ­λιες απου­σίες,
για να σε προ­λα­βαίνω και ν’ αρνού­μαι
τους απο­λο­γι­σμούς και τη συγ­χώ­ρεση,
ν’ αυθαι­ρετώ στην ομορ­φιά και το δράμα,
για τ’ όνειρο  ακόμη μια φορά να σ’ εμπι­στευτώ
πως δεν είναι ευπρέ­πεια του νου κι ανά­γκης ψέμα
παρά από­κριση σε κάθε ρώτημα και ώριμη ανάσα.

 

Δημο­σιεύ­τηκε στην ημε­ρή­σια εφη­με­ρίδα των Τρι­κά­λων
„Η ΕΡΕΥΝΑ” την Κυριακή  31−3−13

Creative Commons License
ΓΙΑ Τ’ ΟΝΕΙΡΟ by Γεώρ­γιος Αλε­ξαν­δρής is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Based on a work at www.alexandris23.net.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.alexandris23.net.
Comment Feed

No Responses (yet)Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.