Skip to content

ΑΥΤΟΕΞΟΡΙΑ

 

Ερχό­σουν ανό­θευτη άνοιξη  μέσα απ’ όλους  τους και­ρούς,
διά­βαι­νες ασυ­ντρό­φευτη σε όλους τους δρό­μους
και πλά­ται­νες της απου­σίας σου το αβά­στα­χτο κενό
με την έντονη παρου­σία σου που ανε­λέ­ητα το επι­βε­βαί­ωνε.
Σε καρ­τε­ρούσα, γιατί δεν σε είχα επι­νο­ή­σει.
Σε σημά­δευα γιατί με προ­σπερ­νού­σες,
κι επέ­μενα να σε προσ­διο­ρίζω χωρίς να σε δημιουργώ.
Μου στά­θη­κες τόσο κοντά για να μπο­ρούμε να χωράμε,
και δεν είχαμε τίποτα πια να μοι­ρα­στούμε
αφού τα είχαμε δώσει όλα ο ένας στον άλλο
κι όταν θέλησα να φωνάξω αυτά που σκε­φτό­μουν,
φοβή­θηκα πως θα γινό­μουν πιστευ­τός απ’ όλους
εκτός από μένα που θα ξαφ­νια­ζό­μουν
με την προ­νοη­τι­κό­τητα την αλή­θεια να μην αποδεχτώ.

Έτσι με υπεκ­φυ­γές και υπο­χω­ρή­σεις,
επι­νο­ώ­ντας προ­σχή­ματα και αρνή­σεις,
απέ­φυγα να δοκι­μάσω αντο­χές και αντι­στά­σεις
και λυτρώ­θηκα με μια ελα­στική συνεί­δηση
που συμ­βι­βά­στηκε και μαυ­λι­στικά μου ψιθύ­ρισε
πως είμαι ελεύ­θε­ρος — με επί­γνωση του λόγου -
που υπη­ρε­τούσα τις δύσκο­λες τυπι­κό­τη­τες
και συμ­φω­νούσα με άγο­νες κοι­νω­νι­κές συμβάσεις.

Ερχό­σουν από το αύριο ώριμη επι­λογή,
με αρχή, δίχως τέλος και χωρίς επι­στροφή,
προ­στα­τευ­μένη από τις μνή­μες του χθες,
γεμάτη ρήσεις και γρα­φές
και προ­λά­βαι­νες ασύ­νορη και ανε­ξά­ντλητη
να σκύ­βεις πάνω από τις σιω­πές του χρό­νου,
ν’ αστρά­φτεις φως και να δημιουρ­γείς ανα­τρο­πές,
να δια­γρά­φεις ενο­χές χωρίς ανα­στο­λές
με την πεποί­θηση της κοι­νής δικαιο­σύ­νης
και της προ­σω­πι­κής δικαί­ω­σης,
και με την αίσθηση της ψυχι­κής πλη­ρό­τη­τας
που η αθω­ό­τητα των ευλα­βι­κών ονεί­ρων φέρνει.

Σε καρ­τε­ρούσα να μετα­νιώσω για το σωστό.
Σε σημά­δευα για να ανα­γεν­νηθώ στα λάθη
για τ’ όνειρο επέ­μενα κι αυτό να ξεστρα­τί­σει
από τις φεγ­γα­ρό­στρα­τες και τα ηλιο­δρό­μια,
στης γης τους δρό­μους και στα μάτια σου ν’ ανθί­σει.
Μου στά­θη­κες τόσο κοντά, για να υπάρχω μόνος
και είχαμε τόσα πολλά να μοι­ρα­στούμε
αφού δίπλα σου έτρεχε η ζωή και μίσευες μαζί της
κι έμενα εγώ στη μονα­ξιά της γνώ­σης και της σοφίας

Creative Commons License
ΑΥΤΟΕΞΟΡΙΑ by Γεώρ­γιος Αλε­ξαν­δρής is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Based on a work at www.alexandris23.net.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.alexandris23.net.
Comment Feed

No Responses (yet)Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.