Skip to content

ΜΝΗΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ

 

Ορμούσε αχα­λί­νωτη η σκέψη της
στ’ άδυτα της ψυχής της
και την απο­γύ­μνωνε από αντι­στά­σεις,
συνει­δη­σια­κές συγκρού­σεις και φοβίες.
Κι ανέ­συρε καλ­πά­ζου­σες μνή­μες.
Μνή­μες μακρι­νές, θολές,
μνή­μες κοντι­νές, διά­φα­νες,
μνή­μες πλη­γές, μνή­μες ανα­λα­μπές,
που αντι­στέ­κο­νταν, που στιγ­μά­τι­ζαν,
που δημιουρ­γού­σαν,
που έφερ­ναν ένα τερά­στιο κενό
και την άφη­ναν έκθετη
στις άγνοιες και τις δει­λίες.
Τότε που η κάθε μέρα
ήταν και μια δια­φο­ρε­τική αφε­τη­ρία
με μια και­νού­ρια προσ­δο­κία.
Κι ανί­χνευε στο χαμένο χθες
το πρω­τό­γονο κι ολο­κλη­ρω­μένο,
σκια­γρα­φούσε στο φευ­γα­λέο σήμερα
την ένταση και το πάθος
κι ανα­ζη­τούσε στο αύριο
μ’ αδρές πινε­λιές
την υπέρ­βαση και το όνειρο.
Κι ανα­κά­λυ­πτε με τρόμο,
πρω­τό­φα­ντες κι ανε­ξέ­λεγ­κτες επι­θυ­μίες
να κινού­νται σε δαι­δα­λώ­δεις δρό­μους,
με θορυ­βώ­δεις κι αδυ­σώ­πη­τους ρυθ­μούς ,
με την περιέρ­γεια και την απο­ρία,
ποια συμπα­ντική νομο­τέ­λεια
απε­λευ­θε­ρώ­νει και προσ­διο­ρί­ζει
μια επα­να­στα­τη­μένη ψυχή,
να υπο­κύ­ψει και να μυη­θεί
στο απροσ­διό­ρι­στο και το αυθόρ­μητο
και στο ανε­ξή­γητα ανα­με­νό­μενο.
Ξεπερ­νώ­ντας την αντί­σταση της μνή­μης,
υπο­χω­ρούσε και συλ­λά­βιζε ορά­ματα
και σώρευε ερεί­πια
γκρε­μί­ζο­ντας είδωλα και ινδάλ­ματα.
Και στά­θηκε όρθια,
με χέρια υψω­μένα και μάτια διο­ρα­τικά
μπρο­στά στο βωμό της ψυχής της,
να θυσιά­σει και να θυσια­στεί,
για να ανα­γεν­νη­θεί
στ’ αρχέ­γονο πλά­σμα,
στ’ ανθρώ­πινο ύψος,
για την πτώση, το ανα­σή­κωμα
και την ολο­κλή­ρωση.
Δε φοβή­θηκε όταν ανα­ρω­τή­θηκε
αν είναι αλη­θινή.
Έγινε εμμονή η βεβαιό­τητα
της ζωής και του ονεί­ρου.
Βγήκε στον πλατύ το δρόμο
με μια από­λυτη υπο­ταγή και συμ­φι­λί­ωση.
Αυτή κι ο εαυ­τός της. Για τον άλλον.

Creative Commons License
ΜΝΗΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ by Γεώρ­γιος Αλε­ξαν­δρής is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Based on a work at www.alexandris23.net.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.alexandris23.net.
Comment Feed

No Responses (yet)Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.