Skip to content

ΕΞΟΔΟΣ

 

Η έξο­δός σου απ’ την ήσυχη γωνιά,
σου χρε­ώ­θηκε ως εγκα­τά­λειψη και φυγή,
της ψυχής σου το πέταγμα ως απι­στία
και αύριο θα έρθουν οι κάποιοι,
–καλο­προ­αί­ρετα τάχα-,
με υπο­δεί­ξεις και συμ­βου­λές,
να σου δια­μη­νύ­σουν να γυρί­σεις πίσω,
γιατί  δεν μπο­ρείς να πας πιο πέρα
από κει που έμα­θες να απο­δέ­χε­σαι και να σέβε­σαι,
από κει που ήξε­ρες κι εσύ με σιγου­ριά να προσ­διο­ρί­ζεις
πόσο ελεύ­θερη και δική σου ήσουν,
χωρίς να προ­κα­λέ­σεις οργή και πανικό.

Δε θα δια­φέ­ρουν σε τίποτε από κεί­νους
που για τους δικούς τους λόγους,
με εκβια­σμούς και απει­λές,
σου τονί­ζουν πως δεν έχεις τίποτε πια προ­σω­πικό,
σου θυμί­ζουν πως όταν  συναι­νού­σες
στην κατα­νό­ηση και τον κοινό συμ­βι­βα­σμό,
απο­ποιού­σουν κάθε σου δικαί­ωμα κρυφό ή φανερό,
δεσμευό­σουν αυτο­νό­ητα σε κάθε υπα­κοή,
έστω με πίεση και για δυσ­διά­κριτο σκοπό
και τώρα δεν μπο­ρείς να επι­κα­λε­στείς
για μετά­νιωμα και πισω­γυ­ρι­σμό,
απει­ρίες, βια­σύνη και ενθουσιασμό.

Μακά­ρια βολε­μέ­νοι  στα μικρά,
ταγοί στο δικαί­ωμα και την ηθική,
δύσκολο να ’βρουν τόση
ελευ­θε­ρία πνεύ­μα­τος κι ευγέ­νεια ψυχής,
να λυτρω­θούν στο σεβα­σμό
για τη μεγα­λο­πρέ­πεια και το συνεπαρμό.

Κι αν δειλά και ύπο­πτα μέσα σου σιγή­σει,
κείνη η φωνή που θάρ­ρευε και αντι­στε­κό­ταν
σε κάθε δόλια ελά­φρυνση και κάθε υπο­ταγή,
με οδύνη θα δια­πι­στώ­σεις και απύθ­μενη σιωπή,
πως κι ο εαυ­τός σου υπέ­κυψε και συνη­γο­ρεί,
πως τη ζωή σου έφε­ρες στο τέλος χωρίς αρχή,
εκεί που οι άλλοι στάθ­μι­ζαν και όρι­ζαν στα πρέ­πει
της λογι­κής το σεβα­σμό και της ψυχής τα πάθη.
Όμως  μη βια­στείς ήττα να χαρα­κτη­ρί­σεις
της ψυχής τους δισταγ­μούς  και  του νου το συμ­βι­βα­σμό,
μη σκε­φτείς  πως λάθε­ψες που τόλ­μη­σες να φτά­σεις
πιο πέρα από τα γνώ­ριμα και τα συνετά
απέ­να­ντι σ’ αδιέ­ξοδα, ασύμ­βατα και προ­σω­πικά.
Είναι νίκη η έξο­δος απ’ του εαυ­τού μας τη σκιά,
και ψυχής  μεγα­λείο η αιώ­νια επι­στροφή,
ψάχνο­ντας  πάλι στην  αρχή  εξό­διες παραιτήσεις.

Creative Commons License
ΕΞΟΔΟΣ by Γεώρ­γιος Αλε­ξαν­δρής is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Based on a work at www.alexandris23.net.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.alexandris23.net.
Comment Feed

No Responses (yet)Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.